Przedszkole Miejskie
nr 16 w Toruniu

Aktualności

Szanowni Państwo!
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zgłaszanie do wychowawców grup i dyrektora wszelkich przypadków wystąpienia u dzieci chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Dziękujemy!

JADŁOSPIS
24.02. - 28.02.2020:
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK


Projekt „Wszystkie dzieci równe są"
Nasze przedszkole realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Więcej informacji TUTAJ

REKRUTACJA 2020/2021
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się od 24.02.2020 r. do 13.03.2020 r.
Nabór będzie prowadzony drogą elektroniczną naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun gdzie zapoznają się Państwo z ofertą przedszkoli.
Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest złożenie formularza, który najlepiej wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z niezbędnymi załącznikami.
W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których wnioski zostaną dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców do przedszkola pierwszego wyboru. Podanie danych przez rodziców jest dobrowolne, jednak w przypadku braku podania informacji dotyczących poszczególnych kryteriów rekrutacji, przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

Terminarz rekrutacji:
Proszę zapoznać się z poniższym harmonogramem i ściśle przestrzegać terminów:

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, mają zapewnione miejsce w przedszkolu w nowym roku szkolnym 2020/2021.

SZANOWNI PAŃSTWO!!!
Dnia 5.03.2020 r. (czwartek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie ogólne dla Rodziców.
Porządek zebrania:
1. Zasady bezpieczeństwa w placówkach oświatowych
2. Podsumowanie pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej w I półroczu
3. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców

Po zebraniu ogólnym spotkania w grupach.

Prosimy o obecność.

LUTY
Najważniejsze wydarzenia:


DZIEŃ OTWARTY
6 marca 2020 r. (piątek) w godzinach 10:00 - 11:15 zachęcamy do odwiedzin naszego przedszkola dzieci wraz z rodzicami.
W programie:
1. Zwiedzanie przedszkola
2. Zajęcia we wszystkich grupach wiekowych:3. Możliwość konsultacji z logopedą

Serdecznie zapraszamy!

SZANOWNI RODZICE!!!

Zapisy na okres wakacyjny w naszym przedszkolu, tj. 29.06.2020 – 24.07.2020 w gabinecie Pani Dyrektor od 25.11.2019 r.

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023
Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią uchwaloną przez Radę Miasta Torunia.
Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023 - pdf

SZANOWNI RODZICE!!!
Informujemy, że przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim nr 16 zaplanowana jest na dni 27.07.2020 – 23.08.2020
Zainteresowani miejscem w placówkach zastępczych, proszeni są o wpisanie się na listę u nauczycielek w grupach do 20 grudnia 2019 r. do godziny 15:00.

Informacja o liczbie dzieci potrzebujących opieki w czasie zamknięcia placówki macierzystej zostanie przekazana do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, który opracuje plan wskazań do przedszkoli zastępczych. Następnie zostaną Państwo poinformowani o przydzielonym przedszkolu.

Rodzice którzy zadeklarują udział dziecka w zajęciach podczas przerwy wakacyjnej, a nie skorzystają z miejsca, będą zobowiązani pisemnie zawiadomić przedszkole zastępcze o tym fakcie na dwa dni przed rozpoczęciem przerwy wakacyjnej.

Zarządzenie nr 351 Prezydenta Miasta Torunia w sprawie ustalenia terminów przerw pracy w przedszkolach w roku 2020

Harmonogram zajęć dodatkowych
rok szkolny 2019/2020
ODDZIAŁ I – „Kornelkowe Małpki” – dzieci 3-letnie w godzinach 14:45 – 15:00:
ODDZIAŁ II – „Kornelkowe Koziołki” – dzieci 4-letnie w godzinach 14:30 – 14:45:
ODDZIAŁ III – „Kornelkowe Jacki i Placki” – dzieci 5-letnie w godzinach 13:00 – 13:30:
ODDZIAŁ IV – „Kornelki” – dzieci 6-letnie w godzinach 13:30 – 14:00:
ODDZIAŁ V – „Kornelkowe Murzynki” – dzieci 5/6-letnie w godzinach 14:00 – 14:30:

© Przedszkole Miejskie nr 16 w Toruniu 2020