Przedszkole Miejskie
nr 16 w Toruniu

Aktualności

Szanowni Państwo!
Rada Rodziców na spotkaniu 17.09.2020 r. ustaliła nową stawkę w wysokości 20 zł miesięcznie.
Składkę proszę wpłacać na konto Rady Rodziców:
Bank Millenium: 07 1470 0002 2025 4889 7000 0001
tytułem: imię i nazwisko dziecka, grupa

DNI ADAPTACYJNE

30 i 31 sierpnia 2021 (poniedziałek i wtorek), w godzinach 9:00 - 11:00 organizujemy dni adaptacyjne dla dzieci przyjętych do przedszkola po raz pierwszy.
Serdecznie zapraszamy dziecko z jednym z rodziców/opiekunów.

Cele adaptacji i rady dla rodziców TUTAJ

UWAGA RODZICE! WAŻNE!
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Przedszkolu Miejskim nr 16:
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii
Inne ważne dokumenty:
Prosimy o bieżące śledzenie ogłoszeń na stronie internetowej MEiN TUTAJ oraz Urzędu Miasta Torunia TUTAJ

PRZERWA WAKACYJNA
Przerwa wakacyjna zaplanowana jest w okresie 26.07.2021 r. – 8.08.2021 r., w tym czasie przedszkole jest zamknięte i nie ma możliwości korzystania z przedszkoli zastępczych.
Informuję, że w związku z zaplanowanymi urlopami wypoczynkowymi nauczycieli, konieczna jest zmiana organizacji pracy.
Od 28.06.2021 r. w przedszkolu funkcjonować będą 3 grupy:
- I grupa – oddział dzieci 3 letnich połączony z częścią dzieci 5-letnich
- II grupa – oddział dzieci 4-letnich połączony z częścią dzieci 5-letnich i częścią dzieci 6-letnich
- III grupa – oddział integracyjny połączony z oddziałem specjalnym i częścią dzieci 6-letnich

Bardzo proszę o bieżące zgłaszanie ewentualnych rezygnacji korzystania z przedszkola w okresie wakacyjnym.

Z poważaniem
Jolanta Szkopińska
dyrektor

Szanowni Państwo!
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zgłaszanie do wychowawców grup i dyrektora wszelkich przypadków wystąpienia u dzieci chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Dotyczy to również przebywania dziecka lub współmieszkańców dziecka na kwarantannie bądź w izolacji w związku z zakażeniem SARS-CoV-2.

Przypominam, że zgodnie z „Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii", rodzice przyprowadzają do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych lub sugerujących chorobę zakaźną.

Z poważaniem
Jolanta Szkopińska
Dyrektor

WAKACJE!
Wszystkim Dzieciom i Rodzicom składamy serdeczne podziękowania za całoroczną współpracę.
Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, pełnych odpoczynku, radości, interesujących przygód, niezapomnianych wrażeń oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola!

Komunikat MEiN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców.
Szczegółowe informacje - TUTAJ


Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności - TUTAJ


© Przedszkole Miejskie nr 16 w Toruniu 2021